Pompowanie kół azotem

Dzięki zastosowaniu azotu do napompowania kół: zwiększysz swoje bezpieczeństwo w trakcie jazdy- szczególnie przy dużych prędkościach i wysokiej temperaturze zadbasz o pewność prowadzenia oraz komfort jazdy samochodem wydłużysz życie swoich opon zmniejszysz zużycie paliwa. Ciśnienie w oponach powinno bezwzględnie zgadzać się z zaleceniami producenta samochodu. Należy co jakiś czas kontrolować ciśnienie w kołach, gdyż zmienia się ono w zależności od temperatury otoczenia. Ciśnienie 2,0 barów w temperaturze +20 ºC - spada do 1,74 barów w temperaturze -5 ºC, natomiast w temperaturze -20 ºC wynosi zaledwie 1,59 barów. Najlepszym sposobem zachowania idealnego ciśnienia w oponie jest pompowanie kół azotem. Azot jest gazem, który nie zmienia swojej objętości w zależności od temperatury- zarówno dodatniej jak i ujemnej, w każdym razie zakres zmian jest tak niewielki, że można je uznać za nieistotne. Poprawia to bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko wystrzału opony przy zbyt wysokiej temperaturze. Opona napompowana azotem utrzymuje ciśnienie prawie pięciokrotnie dłużej niż opona napełniona powietrzem, co przekłada się również na trwałość opony i zawieszenia oraz zmniejsza zużycie paliwa - nawet do 10%!

Azot wydłuża żywotność opon i felg!

Dzięki znikomej ilości tlenu ograniczamy zużycie warstwy butylowej i karkasu, dzięki czemu opona może służyć przez dłuższy czas. W ten sam sposób usuwamy wilgoć z wnętrza opony, przez co pozbywamy się problemu rdzewienia felg- azot nie wchodzi w reakcję z metalem.

 


 

  

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: Damian M 2017